Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Duyurular

Muhasebe Müdürlüğü Duyurusu

MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

Dünya  Sağlık  Örgütü  tarafından  “küresel  pandemi” olarak  tanımlanan  COVID-19 salgını sebebiyle vezne aracılığıyla  yapılacak  tahsilatların  banka ve internet bankacılığı aracılığıyla  muhasebe birimlerinin tahsilat hesabına yapılması gerekmekte olup; Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğümüzün banka tahsilat hesabı bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

Banka ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılacak tahsilat işlemlerinde; İlgilinin adı-soyadı, T.C. Kimlik ve/veya Vergi Kimlik numarası,  ödemenin hangi kuruma ve  ne için yapıldığının açıklamalar kısmında yer alması gerekmektedir. (Teminatlarda; teminatın türü ve ihale kayıt nosu, Adli para cezalarında; dosya numarası ve taksit nosu, Yapı denetim işlemlerinde; yibf nosu, İdari para cezalarında; kayıt numarası ve tebliğ tarihi, Diğer ödemelerde de açıklanması gerekli hususların belirtilmesi gerekmektedir.)

Ziraat Bankası Afyonkarahisar Şubesi

IBAN No: TR71 0001 0000 2100 0010 0051 43

Telefon: 0272 213 87 01 / 1121 – 1122 – 1128 – 1130

Tazminatlardan Kesilen Gelir Vergilerinin İadesi İle İlgili Tebliğ

27/03/2019 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar,iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, hizmet erbabının düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca red ve iade edileceğine ilişkin 306 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği 15.03.2019 tarihinde yayınlanmış olup, aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190315-14.htm

DEFTERDARLIĞIMIZDAN SOSYAL DAVRANIŞ ÖRNEĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü’nün yürüttüğü “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı” çerçevesindeki projenin resmi kurumlar ayağında Defterdarlığımız; Defterdarlık binası içerisinde yaptığı düzenlemelerle Bebek Bakım ve Emzirme Odası oluşturarak ilk ve tek Bebek Dostu Defterdarlık ünvanı kazandı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Serhat KORKMAZ, Halk Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Deniz FIRAT’ın ve beraberindeki heyetin katılımıyla gerçekleştirilen açılışta; Defterdarlığımıza “Bebek Dostu Kurum” ünvanı ile birlikte Teşekkür Belgesi verilip, Bebek Bakım ve Emzirme Odasının kurdelası kesilerek açılışı gerçekleştirilmiştir