Defterdarlık İmza Yetkileri Yönergesi

AFYONKARAHISAR_DEFTERDARLIGI_IMZA_YETKILERI_YONERGESI