Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Tazminatlardan Kesilen Gelir Vergilerinin İadesi İle İlgili Tebliğ

27/03/2019 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar,iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, hizmet erbabının düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca red ve iade edileceğine ilişkin 306 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği 15.03.2019 tarihinde yayınlanmış olup, aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190315-14.htm