Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

7159 Sayılı Kanun İle İlgili Basın Toplantısı

Defterdarlığımızda  7159 sayılı Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 28.12.2018 tarihli resmi gazetede  yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonucunda ilgili Yasa ile 7143 sayılı kanunla yapılandırılmış olmasına rağmen çeşitli nedenlerle bozulmuş olan vergi borçları hakkında mükelleflerimize yeni imkanlar getirmesinden dolayı  kamuoyunu bilgilendirmek üzere 03.01.2019 tarihinde basın toplantısı düzenlenmiştir.