4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu

4760-Özel Tüketim Vergisiz Araç Alımı

4760-Lomber Skolyoz + Torokal Skolyoz + Sağ Bacak Kısalık Özel Tüketim Vergisi İstisna

4760-Özel Tüketim Vergisi Kanunu Uygulamaları

4760-Sağ Opere Sağ alt Ext.kısalık

4760-Veraset yoluyla intikal eden araçlarda ÖTV istisnası

4760-Özelge Talep Reddi 

4760-Özelge Talep Reddi

4760-Veraset yoluyla intikal eden araçlarda ÖTV istisnası