5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

5520-Kurumlar ve Katma Değer Vergisi İstisnası Hak.