492 Sayılı Harçlar Kanunu

492-Kamu Menfaatine Yararlı Cemiyetin Vergisel Durumu

492-KOBİ’lere Destek ve Mali Yardımlar İçin Verilecek Kefalete İlişkin Harç İstisnası Uygulaması

492-Silah Ruhsat Harcı

492-Harp Malulünün (Gazi) Faizsiz Konut Kredisi Kullanımında Tapu Harcı İstisnası.