488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu

488-İş Güvenliği Sözleşmesinin Damga Vergisi İstisnası

488-Bina Görevlisi İçin Yapılacak Ödemelerde Damga Vergisi Muafiyeti

488-Nev’i Değişikliğinde Damga Vergisi

488-KOBİ’lere Destek ve Mali Yardımlar İçin Verilecek Kefalete İlişkin Damga Vergisi İstisnası Uygulaması

488-Kamu Menfaatine Yararlı Cemiyetin Vergisel Durumu