3100 Sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkındaki Kanun

3100-Akaryakıt Ürünleri Satışında Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımı Hakkında

3100-İşitme Cihazı Satışında Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanıp Kullanılmayacağı Hakkında