3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

3065-Konut yapı kooperatifine yapılan dolap tezgahı ve duvar kaplaması işinde KDV oranı hakkında

3065-KDV İstisnası

3065-Meyve Posasının Tesliminde KDV Oranı

3065-Araç alım satımında KDV

3065-İcra Dairesince satışı yapılan taşınmazın KDV oranı

3065-Katma Değer ve Kurumlar Vergisi İstisnası Hak.

3065-Araç satışında KDV oranı

3065-Devre tatil aidatlarında KDV oranı

3065-Gelir makbuzunun fatura yerine kullanılıp kullanılamayacağı hk.

3065-Hizmet alımında KDV tevkifatı

3065-İcra Dairesince satışı yapılan taşınmazın KDV oranı

3065-İhraç kayıtlı teslim

3065-KDV iade alacağının mahsubu

3065-KDV tevkifatı

3065-Sulama kooperatifine yapılacak inşaat taahhüt işinde KDV oranı

3065-Termal Su Tesliminde KDV Oranı