213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

213-Serbest Meslek Erbabının Defterine Kayıtlı Aracının Satılması Durumunda Amortisman Hesabı Hakkında

213-Belediyeler Adına Kesilen Faturaların Düzenlenme Süresi