193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

193-Beyannamelere Ait Damga Vergilerinin Serbest Meslek Kazancının Tespitinde İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı Hakkında

193-Gelir Vergisi İndirimi

193-IPA Çerçeve Anlaşması Kapsamında Alınan Hibelerin Vergilendirilmesi

193-Fason Piliç Üretiminden Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı